Piątkowo

Piątkowo jako lokalizacja Zespołu Szkół Komunikacyjnych?

Jak donosi dzisiejszy Głos Wielkopolski, być może to Piątkowo stanie się nową siedzibą Zespołu Szkół Komunikacyjnych, które obecnie mieści się na ul. Fredry. Miasto Poznań nie jest obecnie zainteresowane kupnem budynku, w którym mieści się obecnie ta szkoła. Do tej…

Poznaj kandydatów do Rady Osiedla Piątkowo

Już 24 marca będziemy mogli wybrać swoich przedstawicieli do Rad Osiedla. Do Rady Osiedla Piątkowo zgłosiło się ponad 60 kandydatów. Aby ułatwić wybór mieszkańcom, będziemy prezentować sylwetki tych kandydatów, którzy zechcieli odpowiedzieć na ankietę Głosu Piątkowa. Staraliśmy się dotrzeć do…