Uchwały Rady Osiedle Piątkowo o zmianach w planach wydatków na 2020 r.

UCHWAŁY RADY OSIEDLA PIĄTKOWO z dnia 30 października 2019 r.w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2020 rok.

Środki w wysokości 7 900,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Zakup elementów odblaskowych dla dzieci z placówek oświatowych z terenu Osiedla”.

Środki w wysokości 20 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Remont chodnika na ul. Garsteckiego (po wschodniej stronie) – dofinansowanie zadania powierzonego”.

Środki w wysokości 30 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Remont chodnika prowadzącego od ul. Umultowskiej (obr./ark. 53/15 dz. 189/29 oraz 189/82)”.

Środki w wysokości 40 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Wykonanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu działek powierzonych ZZM (obr./ark. 53/12 dz. 587/126 oraz 587/48)”.

Środki w wysokości 25 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Doposażenie placu zabaw w parku na os. Bolesława Chrobrego”.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w parku na os. Bolesława Chrobrego” wyniesie 48 562,00 zł.

Środki w wysokości 15 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Remont wjazdu na parking obok bloku nr 1 na os. Stefana Batorego (obr./ark. 53/15 dz. 189/29)”.

Środki w wysokości 45 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Remont chodnika wzdłuż jezdni na os. Stefana Batorego na działce 253/17 obr./ark. 53/16”.

Środki w wysokości 25 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kurpińskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Drobnika”.

Środki w wysokości 5 000,00 zł ze środków nierozdysponowanych przenosi się na zadanie „Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania”.

Łączna wysokość środków po zmianie wyniesie 90 000,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *